شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)
موفقيت توگا در كسب گواهينامه مميزي سيستم مديريت انرژي
تاریخ خبر : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

موفقيت توگا در كسب گواهينامه مميزي سيستم مديريت انرژي

اولين دوره مميزي صدور گواهينامه شركت گواهي‏ دهنده توف نورد براي سيستم‌ "مديريت انرژي" بر اساس استاندارد ISO 50001:2011 با حضور نماينده شركت DAkkS آلمان در طي روزهاي 1، 2 و 3 مرداد‏ماه با موفقيت و بدون ثبت عدم انطباق عمده انجام شد و شركت توگا براي دريافت گواهينامه سيستم مديريت انرژي به توف نورد آلمان معرفي گرديد.


نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)