شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

پروژه‌ها
طرح صنعتی
نام پــــروژه نوع پــــروژه مشخصات پــــروژه ظرفیت پــــروژه کارفرمای پـــروژه وضعیت پـــروژه جزئیات
ايستگاه تقويت فشار گاز آباده نفت و گاز  1 واحد توربوكمپرسور MGT-30MD    - شرکت گاز پروژه در حال احداث
ايستگاه تقويت فشار گاز همدان نفت و گاز  3 واحد توربوكمپرسور  MGT-30MD        - شركت گاز پروژه خاتمه یافته
ايستگاه تقويت فشار گاز پاتاوه نفت و گاز  4 واحد توربوكمپرسور MGT-30MD - شركت گاز پروژه خاتمه یافته
ايستگاه تقويت فشار پل كله نفت و گاز  4 واحد توربوكمپرسور  MGT-30MD - شركت گاز پروژه خاتمه یافته
توليد همزمان آب و برق قشم تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT-30       ۵۰ مپنا پروژه در حال اجرا
نيروگاه سمنان تولید برق 2 واحد توربين گازي MGT- 70 ۳۲۴ سازمان توسعه برق ايران پروژه خاتمه یافته
نيروگاه تابان تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT-70،  1 واحد توربين بخار MST-50C  ۴۸۴ شركت انرژي گستر جم پروژه در حال احداث
نيروگاه كهنوج تولید برق 2 .احد توربين گاز MGT-70 1 واحد توربين بخار MST-50C ۴۸۴ شركت ماهتاب گستر پروژه در حال احداث
نیروگاه کاشان تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT-70، 1 واحد توربين بخار MST-50C ۴۸۴ سازمان توسعه برق ایران پروژه در حال احداث
نيروگاه الصدر تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT-70 ۳۲۴ وزارت برق عراق پروژه خاتمه یافته
Mapna Projects