شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

پروژه‌ها
طرح صنعتی
نام پــــروژه نوع پــــروژه مشخصات پــــروژه ظرفیت پــــروژه کارفرمای پـــروژه وضعیت پـــروژه جزئیات
ايستگاه تقويت فشار گاز بيجار نفت و گاز 3 واحد توربوكمپرسور MGT-30MD - شرکت گاز پروژه خاتمه یافته
نيروگاه گناوه تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT- 70، 1 واحد توربين بخار MGT- 5 ۴۸۴ شركت توليد برق گناوه پروژه خاتمه یافته
نيروگاه چادر ملو تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT-70، 1 واحد توربين بخار MST-50C ۴۹۲ شرکت معدني و صنعتي چادرملو پروژه در حال احداث
نيروگاه ايرانشهر تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT-70 ۳۲۴ سازمان توسعه برق ايران پروژه خاتمه یافته
نيروگاه يزد فراب تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT70، 1 واحد توربين بخار MST-50C ۴۸۴ شرکت فراب پروژه خاتمه یافته
نيروگاه سربندر تولید برق 4 واحد توربين گاز MGT70 ۶۴۸ سازمان توسعه برق پروژه در حال اجرا
نيروگاه هرمزگان تولید برق 4 واحد توربين گاز MGT70 ۶۴۸ سازمان توسعه برق پروژه در حال اجرا
نيروگاه نجف تولید برق 1 واحد توربين گاز MGT70 ۱۶۲ سازمان توسعه برق پروژه خاتمه یافته
نيروگاه قشم تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT-70، 1 واحد توربين بخار MGT-50C ۵۰۰ پروژه در حال اجرا
نيروگاه شازند اراك تولید برق 2 واحد توربين بخار MST 70 ۶۵۰ سازمان توسعه برق ايران پروژه در حال احداث
Mapna Projects