شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

MGT-30


توربین گازی MGT-30 در حوزهتولید توان الكتریكی محدوده وسیعی از نیازهای مشتریان را به صورت اقتصادی و با عملكرد مطلوب و منعطف پوشش میدهد و از این توربین در نیروگاههای كوچك سيكل ساده (مثل توربوژنراتور و نیروگاههای موبایل) و تركیبی استفاده میشود. همچنین این توربین در واحدهای تولید همزمان برق و حرارت (CHP) مورد نیاز در صنایع مختلف شامل آب شیرینکن كاربرد دارد.


نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)