شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

MST-50C


توربین بخار MST-50C یك توربین فشار متوسط (IP) و فشار پایین (LP) تك پوسته با جریان بخار یك طرفه و روتور یكپارچه است. مدل پایه این توربین با توان حدود 160 مگاوات  از 24 مرحله پره فشار متوسط تشكیل شده كه از نوع واكنشی یكنواخت هستند و مقطع پره‌ها از ریشه تا تاج ثابت می‌باشد. علاوه بر مراحل فشار متوسط، 7 مرحله فشار پایین نیز وجود دارد كه پره‌های چهار مرحله اول آن از نوع Drum (با مقطع یكنواخت) بوده و سه مرحله آخر به صورت پیچیده با مقطع متغیر است. این توربین می‌تواند برای توان‌های خروجی متفاوت، بسته به نیازهای مختلف مشتریان و نیز شرایط سایت محل بهره‌برداری، مهندسی و عرضه گردد. استفاده از این توربین به عنوان محرك ژنراتور جهت تامین انرژی الكتریكی منجر به افزایش راندمان نیروگاه بخار سیكل‌تركیبی به بیش از 50 درصد می‌شود.