شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

نيروگاه فارس

نام پروژهنيروگاه فارس
ماهيت پروژهتولید برق
نوع پروژهنیــروگاه گـــازی
مشخصات پروژه

6 واحد توربين گاز MGT-70

ظرفيت هر واحد (مگاوات)162
ظرفيت پروژه (مگاوات)972
تاريخ آغاز پروژه1383
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون)1390/04/04
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)-
كارفرماي پروژهشركت توليدي برق پرند مپنا
وضعيت زماني پروژهپروژه خاتمه یافته


نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)