شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

پروژه‌ها
طرح صنعتی
نام پــــروژه نوع پــــروژه مشخصات پــــروژه ظرفیت پــــروژه کارفرمای پـــروژه وضعیت پـــروژه جزئیات
نيروگاه بهبهان تولید برق 4 واحد توربين گاز MGT-70 و 2 واحد توربين بخار MST-50C ۹۸۴ سرمايه‌گذاري الغدير و گروه مپنا پروژه در حال احداث
ايستگاه تقويت فشار گاز آباده نفت و گاز  1 واحد توربوكمپرسور MGT-30MD    - شرکت گاز پروژه در حال احداث
نيروگاه تابان تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT-70،  1 واحد توربين بخار MST-50C  ۴۸۴ شركت انرژي گستر جم پروژه در حال احداث
نيروگاه كهنوج تولید برق 2 .احد توربين گاز MGT-70 1 واحد توربين بخار MST-50C ۴۸۴ شركت ماهتاب گستر پروژه در حال احداث
نیروگاه کاشان تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT-70، 1 واحد توربين بخار MST-50C ۴۸۴ سازمان توسعه برق ایران پروژه در حال احداث
نيروگاه چادر ملو تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT-70، 1 واحد توربين بخار MST-50C ۴۹۲ شرکت معدني و صنعتي چادرملو پروژه در حال احداث
نيروگاه شازند اراك تولید برق 2 واحد توربين بخار MST 70 ۶۵۰ سازمان توسعه برق ايران پروژه در حال احداث
Mapna Projects