شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

پروژه‌ها
طرح صنعتی
نام پــــروژه نوع پــــروژه مشخصات پــــروژه ظرفیت پــــروژه کارفرمای پـــروژه وضعیت پـــروژه جزئیات
توربو كمپرسورهای پالايشگاهی فاز 19 نفت و گاز 8 واحد توربوكمپرسور MGT- 30MD شركت پتروپارس پروژه در حال اجرا
توربو كمپرسورهای پالايشگاهی فاز 14 نفت و گاز 8 واحد توربو كمپرسور MGT- 30MD پروژه در حال اجرا
توربو كمپرسورهای پالايشگاهی فاز 22 و 24 نفت و گاز 8 واحد توربو كمپرسور MGT- 30MD شركت پتروكاران شفق كيش پروژه در حال اجرا
توربو كمپرسورهای پالايشگاهی فاز 13 نفت و گاز 8 واحد توربو كمپرسور MGT- 30MD شركت پتروكاران شفق كيش پروژه در حال اجرا
Mapna Projects