شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

پروژه‌ها
طرح صنعتی
نام پــــروژه نوع پــــروژه مشخصات پــــروژه ظرفیت پــــروژه کارفرمای پـــروژه وضعیت پـــروژه جزئیات
نيروگاه شازند اراك تولید برق 2 واحد توربين بخار MST 70 ۶۵۰ سازمان توسعه برق ايران پروژه در حال احداث
Mapna Projects