تماس با ما

 

 دفتر تهران

 تهران، بلوار ميرداماد،نبش كجور، شماره ٢٣١، ساختمان مپنا، طبقه 3      

تلفن: 3-22908581 (٠٢١)

نمابر: 22908654 (٠٢١)

كد پستی: 1918953651

صندوق پستی: 5643-15875 

 

 

 

 

 

کارخانه 

کرج، کيلومتر ٧ جاده ملارد، بلوار مپنا ضلع شمالی نيروگاه منتظر قائم     

تلفن: 25-36630010 (026)

نمابر: 36612734 (026)

كد پستی: 3167643594