شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

نیروگاه ارومیه

نام پروژهنیروگاه ارومیه
ماهيت پروژهتولید برق
نوع پروژهنیــروگاه گـــازی
مشخصات پروژه

6 واحد توربين گاز MGT-70

ظرفيت هر واحد (مگاوات)162
ظرفيت پروژه (مگاوات)954
تاريخ آغاز پروژهتیر 1383
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون)85.11.28
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)-
كارفرماي پروژهسازمان توسعه برق ايران
وضعيت زماني پروژهپروژه خاتمه یافته