نشريه فنی

نشريه فنی (MAPNA Turbine Technical Review) هر شش ماه به صورت نسخه الكترونيكی و چاپی منتشر می‌شود. در اين نشريه آخرين دستاوردها و اخبار فن‌آوری و نوآوری محصولات ارائه می‌گردد. اطلاع‌رسانی موضوعات فنی و تخصصی، نتايج پروژه‌های تحقيق و توسعه كه به عرضه تجاری رسيده‌اند، ارتقاء محصولات، بسته‌های بهبود و تغيير فرايندها و روش‌ها؛ جهت ايجاد ارتباط و همگرايی فكری و عملی و ايجاد ارزش افزوده برای مشتريان و ذی‌نفعان شركت مهندسی و ساخت توربين مپنا (توگا) از اهداف اين نشريه می‌باشد. 

                                

 
     
نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)