ارتباط با بهره‌برداران

شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) به منظور ارزش‌آفرینی برای مشتریان و بهره‌برداران محترم سبد محصولات، پورتال بهره‌برداران را با نام TUGA Turbocare  راه‌اندازی نموده است كه در آن مدل‌های چهارگانه تعاملی طراحی شده برای پایش ناوگان گازی MGT-70 و MGT-30 به شرح ذیل پیاده سازی شده است:

خدمات مهندسی پايش محصول با مشاركت بهره‌برداران محترم سبد محصولات، در قالب 5 بسته ذيل، براي ناوگان تحت پايش، طرح‌ريزی و در حال اجرا می‌باشد:

  • اطلس ناوگان: به روز رسانی پرونده چرخه عمر بهره‌برداری محصول از طريق پورتال بهره برداران كه با هدف تسهيل در ارتباطات و تشكيل يك پرونده يكپارچه از عمر محصول اجرا می‌گردد
  • رژيم بهره برداری توربين: دريافت داده‌های بهره برداری توربين و طبقه‌بندی آنها با هدف بهينه‌سازی بهره‌برداری توربين متناسب با شرايط حاكم بر آن
  • بازرسی، نگهداری و تعميرات توربين: مشاركت با بهره‌برداران محترم سبد محصولات در بازرسی‌های توربين، پاسخگويی به سوالات و مشكلات فنی ايشان و مشاركت در علت يابی حوادث جزيره توربين
  • آناليز قابليت اطمينان توربين: محاسبه و ارزيابی شاخص‌های كارايی كليدی توربين با هدف ارزيابی وضعيت توربين نسبت به توربين‌های نيروگاه و ميانگين ناوگان تحت پايش
  • ارزيابی سلامت توربين: ارزيابی وضعيت مگاوات و راندمان واحدها، با هدف ارزيابی وضعيت آنها با شرايط شبيه‌سازی شده 

 

امید است با ایجاد این پل ارتباطی و برقراری ارتباط موثر با بهره‌برداران، شاهد افزایش رضایت‌مندی مشتریان و بهره‌برداران محترم در سایه این همكاری باشیم.

 

پورتال بهره‌برداران

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)