پروژه‌ها
طرح صنعتی
نام پــــروژه نوع پــــروژه مشخصات پــــروژه ظرفیت پــــروژه کارفرمای پـــروژه وضعیت پـــروژه جزئیات
نيروگاه فارس تولید برق

6 واحد توربين گاز MGT-70

972 شركت توليدي برق پرند مپنا پروژه خاتمه یافته
نيروگاه پارس جنوبی تولید برق

6 واحد توربين گاز MGT-70

954 پتروشيمی پارس جنوبی پروژه خاتمه یافته
نيروگاه عسلويه تولید برق

6 واحد توربين گاز MGT-70

972 شركت توليدي برق عسلويه مپنا پروژه خاتمه یافته
نيروگاه فردوسی تولید برق

6 واحد توربين گاز MGT-70 و 3 واحد توربين بخار MST-50C


1434 شركت توليدي برق فردوسي مپنا پروژه خاتمه یافته
نيروگاه علی آباد تولید برق

6 واحد توربين گاز MGT-70

972 توليد نيروي آذرخش پروژه خاتمه یافته
نیروگاه ارومیه تولید برق

6 واحد توربين گاز MGT-70

954 سازمان توسعه برق ايران پروژه خاتمه یافته
نيروگاه جندر تولید برق

2 واحد توربين گاز MGT-70

324 - پروژه خاتمه یافته
نيروگاه جنوب اصفهان تولید برق

6 * MGT-70 (Gas Turbine)

954 شرکت نیروگاه جنوب اصفهان پروژه خاتمه یافته
نيروگاه شيروان تولید برق

6واحد توربين گاز MGT- 70،

3 واحد توربين بخار MST-50C

1434 سازمان توسعه برق پروژه در حال اجرا
نيروگاه اردبيل تولید برق

6 واحد توربين گاز MGT-70

954 سازمان توسعه برق ايران پروژه خاتمه یافته
نيروگاه چابهار تولید برق

2 واحد توربين گاز MGT-70

315 سازمان توسعه برق ايران پروژه خاتمه یافته
نيروگاه قائن تولید برق

4 واحد توربين گاز MGT-70

639 سازمان توسعه برق ايران پروژه خاتمه یافته
نيروگاه تشرين تولید برق

3 واحد توربين گاز MGT-70

486 - پروژه خاتمه یافته
نيروگاه فجر 2 تولید برق

4 واحد توربين گاز MGT-70

648 شركت نفت و گاز پارس POGC پروژه خاتمه یافته
نيروگاه پرند تولید برق

6 واحد توربين گاز MGT-70،

3 واحد توربين بخار MST- 50C

1434 شركت توليدي برق پرند مپنا پروژه در حال اجرا
Mapna Projects