نيروگاه تشرين

نام پروژهنيروگاه تشرين
ماهيت پروژهنیــروگاه گـــازی
نوع پروژهتولید برق
مشخصات پروژه

3 واحد توربين گاز MGT-70
 

 

 

 

 

 

 

ظرفيت هر واحد (مگاوات)162
ظرفیت پروژه(مگاوات)486
تاریخ آغاز پروژه-
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون) 88/09/11
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)-
كارفرماي پروژه-
وضعيت زماني پروژهپروژه خاتمه یافته

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)