نيروگاه جنوب اصفهان

نام پروژهنيروگاه جنوب اصفهان
ماهيت پروژهنیــروگاه گـــازی
نوع پروژهتولید برق
مشخصات پروژه

6 * MGT-70 (Gas Turbine)

ظرفيت هر واحد (مگاوات)159
ظرفیت پروژه(مگاوات)954
تاریخ آغاز پروژه-
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون) 1384/05/5
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)-
كارفرماي پروژهشرکت نیروگاه جنوب اصفهان
وضعيت زماني پروژهپروژه خاتمه یافته

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)