نيروگاه علی آباد

نام پروژهنيروگاه علی آباد
ماهيت پروژهنیــروگاه گـــازی
نوع پروژهتولید برق
مشخصات پروژه

6 واحد توربين گاز MGT-70

ظرفيت هر واحد (مگاوات)162
ظرفیت پروژه(مگاوات)972
تاریخ آغاز پروژه-
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون) 89.03.06
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)-
كارفرماي پروژهتوليد نيروي آذرخش
وضعيت زماني پروژهپروژه خاتمه یافته

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)