پروژه‌ها
طرح صنعتی
نام پــــروژه نوع پــــروژه مشخصات پــــروژه ظرفیت پــــروژه کارفرمای پـــروژه وضعیت پـــروژه جزئیات
توربو كمپرسورهای پالايشگاهی فاز 19 نفت و گاز

8 واحد توربوكمپرسور MGT- 30MD

شركت پتروپارس پروژه در حال اجرا
توربو كمپرسورهای پالايشگاهی فاز 14 نفت و گاز

8 واحد توربو كمپرسور MGT- 30MD

پروژه در حال اجرا
توربو كمپرسورهای پالايشگاهی فاز 22 و 24 نفت و گاز

8 واحد توربو كمپرسور MGT- 30MD

شركت پتروكاران شفق كيش پروژه در حال اجرا
توربو كمپرسورهای پالايشگاهی فاز 13 نفت و گاز

8 واحد توربو كمپرسور MGT- 30MD

شركت پتروكاران شفق كيش پروژه در حال اجرا
Mapna Projects