پروژه‌ها
طرح صنعتی
نام پــــروژه نوع پــــروژه مشخصات پــــروژه ظرفیت پــــروژه کارفرمای پـــروژه وضعیت پـــروژه جزئیات
Shirvan Power Plant Combined Cycle Power Plant

6 * MGT-70 (Gas Turbine),

3 * MST-50C (Steam Turbine)

1434 - Operational
Parand Power Plant Combined Cycle Power Plant

6 * MGT-70 (Gas Turbine),

3 * MST-50C (Steam Turbine)

1434 - Operational
Qeshm Water & Power Plant Combined Water and Power Plant

2 * MGT-30 (Gas Turbine)

50 Mapna Group Operational
Sarbandar Power plant Simple Cycle Power Plant

4 * MGT-70 (Gas Turbine)

648 Operational
Hormozgan Power Plant Simple Cycle Power Plant

4 * MGT-70 (Gas turbine)

648 Operational
Qeshm Power Plant Combined Cycle Power Plant

2 * MGT-70 (Gas Turbine),

1 *MGT-50C (Steam Turbine)

500 - Operational
Mapna Projects