پروژه‌ها
طرح صنعتی
نام پــــروژه نوع پــــروژه مشخصات پــــروژه ظرفیت پــــروژه کارفرمای پـــروژه وضعیت پـــروژه جزئیات
نيروگاه فردوسی تولید برق

6 واحد توربين گاز MGT-70 و 3 واحد توربين بخار MST-50C


1434 شركت توليدي برق فردوسي مپنا پروژه خاتمه یافته
نيروگاه شيروان تولید برق

6واحد توربين گاز MGT- 70،

3 واحد توربين بخار MST-50C

1434 سازمان توسعه برق پروژه در حال اجرا
نيروگاه پرند تولید برق

6 واحد توربين گاز MGT-70،

3 واحد توربين بخار MST- 50C

1434 شركت توليدي برق پرند مپنا پروژه در حال اجرا
نيروگاه يزد خورشيدی تولید برق

2 واحد توربين گاز MGT-70

318 سازمان توسعه برق ایران پروژه خاتمه یافته
نيروگاه تابان تولید برق

2 واحد توربين گاز MGT-70،

1 واحد توربين بخار MST-50C

484 شركت انرژي گستر جم پروژه در حال احداث
نيروگاه كهنوج تولید برق

2 .احد توربين گاز MGT-70

1 واحد توربين بخار MST-50C

484 شركت ماهتاب گستر پروژه در حال احداث
نیروگاه کاشان تولید برق

2 واحد توربين گاز MGT-70،

1 واحد توربين بخار MST-50C

484 سازمان توسعه برق ایران پروژه در حال احداث
نيروگاه چادر ملو تولید برق

2 واحد توربين گاز MGT-70،

1 واحد توربين بخار MST-50C

492 شرکت معدني و صنعتي چادرملو پروژه در حال احداث
نيروگاه يزد فراب تولید برق

2 واحد توربين گاز MGT70،

1 واحد توربين بخار MST-50C

484 شرکت فراب پروژه خاتمه یافته
نيروگاه قشم تولید برق

2 واحد توربين گاز MGT-70،

1 واحد توربين بخار MGT-50C

500 پروژه در حال اجرا
نيروگاه بهبهان تولید برق

4 واحد توربين گاز MGT-70 و2 واحد توربين بخار MST-50C

984 سرمايه‌گذاري الغدير و گروه مپنا پروژه در حال احداث
نيروگاه اصفهان 2 تولید برق

2 واحد توربين گاز MGT- 70،

1 واحد توربين بخار MST- 50C

484 شركت پرشين فولاد پروژه در حال اجرا
نيروگاه گناوه تولید برق

2 واحد توربين گاز MGT- 70،

1 واحد توربين بخار MGT- 5

484 شركت توليد برق گناوه پروژه خاتمه یافته
نيروگاه آبادان تولید برق

2 واحد توربين بخار MST- 50C

320 سازمان توسعه برق ايران پروژه خاتمه یافته
نيروگاه پره‌سر تولید برق

4 واحد توربين گاز MGT- 70،

2 واحد توربين بخار MST- 50C

968 شركت توليدی برق پره‌سر مپنا پروژه خاتمه یافته
Mapna Projects