نيروگاه شيروان

نام پروژهنيروگاه شيروان
ماهيت پروژهنیروگاه سیکل‌ترکیبی
نوع پروژهتولید برق
مشخصات پروژه

6واحد توربين گاز MGT- 70،

3 واحد توربين بخار MST-50C

ظرفيت هر واحد (مگاوات)160
ظرفیت پروژه(مگاوات)1434
تاریخ آغاز پروژهمهر 1387
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون) -
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)-
كارفرماي پروژهسازمان توسعه برق
وضعيت زماني پروژهپروژه در حال اجرا

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)