پروژه‌ها
طرح صنعتی
نام پــــروژه نوع پــــروژه مشخصات پــــروژه ظرفیت پــــروژه کارفرمای پـــروژه وضعیت پـــروژه جزئیات
نيروگاه يزد خورشيدی تولید برق

2 واحد توربين گاز MGT-70

318 سازمان توسعه برق ایران پروژه خاتمه یافته
نيروگاه كرمانشاه نفت و گاز

4 واحد توربين گاز MGT-70

648 سازمان توسعه برق ایران پروژه خاتمه یافته
ايستگاه تقويت فشار گاز آباده نفت و گاز

1 واحد توربوكمپرسور MGT-30MD

- شرکت گاز پروژه در حال احداث
ايستگاه تقويت فشار گاز همدان نفت و گاز

3 واحد توربوكمپرسور MGT-30MD

- شركت گاز پروژه خاتمه یافته
ايستگاه تقويت فشار گاز پاتاوه نفت و گاز

4 واحد توربوكمپرسور MGT-30MD

- شركت گاز پروژه خاتمه یافته
ايستگاه تقويت فشار پل كله نفت و گاز

4 واحد توربوكمپرسور MGT-30MD

- شركت گاز پروژه خاتمه یافته
توليد همزمان آب و برق قشم تولید برق

2 واحد توربين گاز MGT-30

50 مپنا پروژه در حال اجرا
نيروگاه تابان تولید برق

2 واحد توربين گاز MGT-70،

1 واحد توربين بخار MST-50C

484 شركت انرژي گستر جم پروژه در حال احداث
نيروگاه كهنوج تولید برق

2 .احد توربين گاز MGT-70

1 واحد توربين بخار MST-50C

484 شركت ماهتاب گستر پروژه در حال احداث
نیروگاه کاشان تولید برق

2 واحد توربين گاز MGT-70،

1 واحد توربين بخار MST-50C

484 سازمان توسعه برق ایران پروژه در حال احداث
نيروگاه الصدر تولید برق

2 واحد توربين گاز MGT-70

324 وزارت برق عراق پروژه خاتمه یافته
ايستگاه تقويت فشار گاز بيجار نفت و گاز

3 واحد توربوكمپرسور MGT-30MD

- شرکت گاز پروژه خاتمه یافته
نيروگاه چادر ملو تولید برق

2 واحد توربين گاز MGT-70،

1 واحد توربين بخار MST-50C

492 شرکت معدني و صنعتي چادرملو پروژه در حال احداث
نيروگاه ايرانشهر تولید برق

2 واحد توربين گاز MGT-70

324 سازمان توسعه برق ايران پروژه خاتمه یافته
نيروگاه يزد فراب تولید برق

2 واحد توربين گاز MGT70،

1 واحد توربين بخار MST-50C

484 شرکت فراب پروژه خاتمه یافته
Mapna Projects