نيروگاه پرند

نام پروژهنيروگاه پرند
ماهيت پروژهنیروگاه سیکل‌ترکیبی
نوع پروژهتولید برق
مشخصات پروژه

6 واحد توربين گاز MGT-70،

3 واحد توربين بخار MST- 50C

 

 

 

 

 

 

ظرفيت هر واحد (مگاوات)160
ظرفیت پروژه(مگاوات)1434
تاریخ آغاز پروژه-
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون) -
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)-
كارفرماي پروژهشركت توليدي برق پرند مپنا
وضعيت زماني پروژهپروژه در حال اجرا

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)