نيروگاه فردوسی

نام پروژهنيروگاه فردوسی
ماهيت پروژهنیروگاه سیکل‌ترکیبی
نوع پروژهتولید برق
مشخصات پروژه

6 واحد توربين گاز MGT-70 و 3 واحد توربين بخار MST-50C


 

 

 

 

 

 

 

 

ظرفيت هر واحد (مگاوات)160
ظرفیت پروژه(مگاوات)1434
تاریخ آغاز پروژهاسفند 1383
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون) -
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)-
كارفرماي پروژهشركت توليدي برق فردوسي مپنا
وضعيت زماني پروژهپروژه خاتمه یافته

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)