نيروگاه قائن

نام پروژهنيروگاه قائن
ماهيت پروژهنیــروگاه گـــازی
نوع پروژهتولید برق
مشخصات پروژه

4 واحد توربين گاز MGT-70
 

 

 

 

 

 

 

ظرفيت هر واحد (مگاوات)157.5
ظرفیت پروژه(مگاوات)639
تاریخ آغاز پروژهفروردین 86
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون) 87/12/29
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)
كارفرماي پروژهسازمان توسعه برق ايران
وضعيت زماني پروژهپروژه خاتمه یافته

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)