نيروگاه اردبيل

نام پروژهنيروگاه اردبيل
ماهيت پروژهنیــروگاه گـــازی
نوع پروژهتولید برق
مشخصات پروژه

6 واحد توربين گاز MGT-70

ظرفيت هر واحد (مگاوات)159
ظرفیت پروژه(مگاوات)954
تاریخ آغاز پروژهاسفند 84
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون) -
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)-
كارفرماي پروژهسازمان توسعه برق ايران
وضعيت زماني پروژهپروژه خاتمه یافته

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)