نيروگاه فارس

نام پروژهنيروگاه فارس
ماهيت پروژهنیــروگاه گـــازی
نوع پروژهتولید برق
مشخصات پروژه

6 واحد توربين گاز MGT-70

ظرفيت هر واحد (مگاوات)162
ظرفیت پروژه(مگاوات)972
تاریخ آغاز پروژه1383
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون) 1390/04/04
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)-
كارفرماي پروژهشركت توليدي برق پرند مپنا
وضعيت زماني پروژهپروژه خاتمه یافته

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)