نيروگاه عسلويه

نام پروژهنيروگاه عسلويه
ماهيت پروژهنیــروگاه گـــازی
نوع پروژهتولید برق
مشخصات پروژه

 6 واحد توربين گاز MGT-70

ظرفيت هر واحد (مگاوات)162
ظرفیت پروژه(مگاوات)972
تاریخ آغاز پروژه-
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون) -
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)-
كارفرماي پروژهشركت توليدي برق عسلويه مپنا
وضعيت زماني پروژهپروژه خاتمه یافته

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)