نيروگاه پارس جنوبی

نام پروژهنيروگاه پارس جنوبی
ماهيت پروژهنیــروگاه گـــازی
نوع پروژهتولید برق
مشخصات پروژه

 6 واحد توربين گاز MGT-70

ظرفيت هر واحد (مگاوات)159
ظرفیت پروژه(مگاوات)954
تاریخ آغاز پروژه-
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون) 87/09/28
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)-
كارفرماي پروژهپتروشيمی پارس جنوبی
وضعيت زماني پروژهپروژه خاتمه یافته

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)