نيروگاه فجر 2

نام پروژهنيروگاه فجر 2
ماهيت پروژهنیــروگاه گـــازی
نوع پروژهتولید برق
مشخصات پروژه

4 واحد توربين گاز MGT-70

ظرفيت هر واحد (مگاوات)162
ظرفیت پروژه(مگاوات)648
تاریخ آغاز پروژه-
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون) 88/07/17
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)-
كارفرماي پروژهشركت نفت و گاز پارس POGC
وضعيت زماني پروژهپروژه خاتمه یافته

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)