تنديس سيمين هجدهمين جايزه ملي تعالي سازماني به گروه مپنا و شرکت توگا اهدا شد.
تاریخ خبر : 06 اسفند 99

نخستین توربین کلاس F گروه مپنا به نیروگاه اندیمشک بارگیری شد

مراسم هجدهمين جايزه ملي تعالي سازماني همزمان با روز مهندسي برگزار شد و شرکت گروه مپنا و شرکت‌‌ مهندسي و ساخت توربين مپنا (توگا) موفق به اخذ تنديس سيمين شدند و شرکت مهندسي و ساخت پره‌توربين مپنا (پرتو) تنديس‌ بلورين دريافت کرد. در اين مراسم که صبح روز سه‌شنبه پنجم اسفند ماه در «مرکز مطالعات بهره‌وري و منابع انساني» سازمان مديريت صنعتي برگزار شد، شرکت‌هاي گروه مپنا و مهندسي و ساخت توربين مپنا (توگا) در بازه امتيازي 550 تا 600 موفق به اخذ تنديس سيمين و شرکت مهندسي و ساخت پره‌توربين مپنا (پرتو) در بازه امتيازي 500 تا 550 موفق به اخذ تنديس بلورين شدند. محسن صالحي‌نيا، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در سخنراني خود به ستايش عملکرد مپنا در حوزه نيروگاهي پرداخت. وي با اشاره به وابستگي کشور به شرکت‌هاي خارجي در سال‌هاي گذشته، اقدامات گروه مپنا را در رفع اين نياز ستودني و باعث خرسندي دانست. معاون وزير صمت همچنين به عملکرد مپنا در حوزه مهندسي و ساخت تجهيزات پيشرفته و پيچيده مانند توربين، ژنراتور و پره‌توربين اشاره و ابراز اميدواري کرد مپنا با توسعه فناوري‌هاي خود، کلاس‌هاي بيشتري از توربين را توليد نمايد. صالحي‌نيا همچنين قرارگيري ايران در بين کشورهاي صاحب فناوري ساخت توربين را موجب غرور دانست. مسعود همايونفر، عضو کميته داوري و علمي جايزه تعالي سازماني نيز در رونمايي از «الگوي تعالي سازماني ويرايش 1400» از همکاري شرکت‌هاي توگا و پرتو در اجراي آزمايشي مدل و يافتن نکات قابل بهبود آن قدرداني کرد. در دوره‌هاي پيشين اين جايزه نيز شرکت‌هاي مهندسي و ساخت توربين مپنا (توگا)، مهندسي و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) و مهندسي و ساخت بويلر و تجهيزات مپنا موفق به اخذ تنديس سيمين شده بود.


نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)