مپنا واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه را سنکرون کرد
تاریخ خبر : 05 دی 0

نخستین توربین کلاس F گروه مپنا به نیروگاه اندیمشک بارگیری شد


نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)