شرکای تجاری

شركت مهندسی و ساخت توربين مپنا (توگا) به منظور خلق ارزش برای مشتريان خود و ايجاد زنجيره تامين پايدار، جايگاه ويژه‌ای برای تامين‌كنندگان خود قائل بوده و همواره از تامين‌كنندگان به عنوان ذی‌نفعان و شركای تجاری سازمان ياد می‌كند.

تمامی تامين‌كنندگان با زمينه فعاليت هم‌راستا با فعاليت‌های توگا كه تمايل به همكاری و حضور در وندور ليست شركت را دارند، می‌توانند از طريق لينك ذيل اقدام نمايند. شايان ذكر است، پيش شرط ورود به وندور ليست توگا، بازديد و ارزيابی و اخذ گريدهای لازم بر اساس چك ليست‌های ارزيابی تامين‌كنندگان می‌باشد.

 

پرتال جامع تامين‌كنندگان مپنا

پرتال جامع تامين‌كنندگان مپنا-مركز موتور

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)