مسئولیت‌های اجتماعی

امروز محيط زيست ما  مشتمل بر و آب، خاک، هوا و موجودات زنده بيش از هر زمانی در معرض عوامل نابود کننده قرار دارند. بنابراين حفظ محيط زيست وظيفه‌ای همگانی است و همه بايد خود را در برابر حفظ محيط زيست مسئول بدانند و براي نجات کره خاکی تلاش کنند.
شركت توگا با توجه به ارزش‌های سازمانی خود كه در آن تعهد به جامعه تصريح و تأكيد شده است، و حس تعهد و پاسخگویی به جامعه و محيط پيرامونی خود تلاش دارد با برداشتن گام‌های بزرگ و كوچك به اهداف خود در اين زمينه دست يابد. در اين راستا علاوه بر رعايت استانداردهای مديريتی در حوزه محيط زيست كه نظام‌هاي مرتبط با آن از سال‌های اوليه تأسيس شركت مستقر و تحت كنترل است، در سال 87 با تشكيل كميته مسئوليتهای اجتماعی گامي فراتر از الزامات قانونی و  تعهداتش در قبال محيط زيست و جامعه برداشته است. اين شركت در سه حوزه ذيل فعاليت‌های مربوط به مسئوليت‌های اجتماعی خود را بنا نهاده است:

•    توليد پايدار بر پايه حفظ و احترام به محيط زيست
•    توسعه كسب و كار و تاثير در اقتصاد ملی و محلی
•    توسعه محصولات و خدمات در راستاي كاهش مصرف منابع انرژی و كاهش پيامدهای زيست محيطی

 

گزارش مسئوليت‌هاي اجتماعي توگا در سال 1400

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)