شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

پروژه‌ها
طرح صنعتی
نام پــــروژه نوع پــــروژه مشخصات پــــروژه ظرفیت پــــروژه کارفرمای پـــروژه وضعیت پـــروژه جزئیات
نيروگاه فردوسی تولید برق 6 واحد توربين گاز MGT-70 و 3 واحد توربين بخار MST-50C    ... ۱۴۳۴ شركت توليدي برق فردوسي مپنا پروژه خاتمه یافته
نيروگاه شيروان تولید برق 6واحد توربين گاز MGT- 70، 3 واحد توربين بخار MST-50C ۱۴۳۴ سازمان توسعه برق پروژه در حال اجرا
نيروگاه بهبهان تولید برق 4 واحد توربين گاز MGT-70 و 2 واحد توربين بخار MST-50C ۹۸۴ سرمايه‌گذاري الغدير و گروه مپنا پروژه در حال احداث
نيروگاه پرند تولید برق 6 واحد توربين گاز MGT-70، 3 واحد توربين بخار MST- 50C    ... ۱۴۳۴ شركت توليدي برق پرند مپنا پروژه در حال اجرا
نيروگاه يزد خورشيدی تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT-70                    ... ۳۱۸ سازمان توسعه برق ایران پروژه خاتمه یافته
نيروگاه تابان تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT-70،  1 واحد توربين بخار MST-50C  ۴۸۴ شركت انرژي گستر جم پروژه در حال احداث
نيروگاه كهنوج تولید برق 2 .احد توربين گاز MGT-70 1 واحد توربين بخار MST-50C ۴۸۴ شركت ماهتاب گستر پروژه در حال احداث
نیروگاه کاشان تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT-70، 1 واحد توربين بخار MST-50C ۴۸۴ سازمان توسعه برق ایران پروژه در حال احداث
نيروگاه اصفهان 2 تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT- 70، 1 واحد توربين بخار MST- 50C ۴۸۴ شركت پرشين فولاد پروژه در حال اجرا
نيروگاه چادر ملو تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT-70، 1 واحد توربين بخار MST-50C ۴۹۲ شرکت معدني و صنعتي چادرملو پروژه در حال احداث
Mapna Projects